Yeşil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları farkı nedir? Çevreye daha fazla odaklanıldığından, muhtemelen bu terimlerin daha önce, hatta muhtemelen birbirlerinin yerine kullanıldığını duymuşsunuzdur, ancak bunlar gerçekten aynı anlama mı geliyor? Kısa cevap hayır. Her ne kadar benzer olsa da ikisi de ince farkları olan benzersiz kavramlardır. Ve bunları birbirinden ayırmanıza yardımcı olmak için buradayız.

Yeşil enerji, yenilenebilir enerjiden farkı ve çevresel (ve ekonomik) faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Yeşil Enerji Nedir?

Yeşil enerji, yenilenebilir enerjinin bir alt kümesidir ve “güneş, rüzgâr, jeotermal, biyogaz, uygun biyokütle ve düşük etkili küçük hidroelektrik kaynaklarından üretilen elektrik” olarak tanımlanır. Başka bir deyişle yeşil enerji, en az etkiyle en fazla çevresel fayda sağlayan bir enerji türüdür.

Yenilenebilir ve Yeşil enerji kaynakları nelerdir?

Yenilenebilir ve Yeşil enerji kaynakları nelerdir?

Yeşil Enerji Kaynakları Neden Önemlidir?

Kayıtlı tarihteki en sıcak aylardan biri “fosil yakıtları yaktığımız sürece ısınmaya devam edecek bir gezegenin göstergesidir”. İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik tedbirler her zamankinden daha önemli. Evde bu eğilimi tersine çevirmeye yardımcı olabileceğiniz yollardan biri, yeşil veya yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmaktır. Yenilenebilir enerjiye (yeşil enerji dahil) geçerek karbon ayak izinizin boyutunu yılda 2,5 tona kadar azaltabilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji ve Yeşil Enerji Kaynakları Farkı Nedir?

Artık yeşil enerjinin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu daha iyi anladığınıza göre, en çok karıştırılan tür olan yenilenebilir enerji kaynakları ile nasıl karşılaştırıldığına bir göz atalım.

Yenilenebilir enerji, tükenmeden bağımsız olarak yenilenebilen doğal kaynaklardan gelir; yüzey seviyesinde bu, yeşil enerjinin tanımına çok benzer. Ancak bir fark var. Yeşil enerji, en az etkiyle en fazla çevresel fayda sağlayan kaynakları içeren yenilenebilir enerjinin bir alt kümesidir. Ayrıca yenilenebilir enerjinin tamamı yeşil enerji olarak nitelendirilmemektedir; bunun nedeni, onu kullanmak için kullanılan bazı teknolojilerin, örneğin büyük hidroelektrik santralleriyle ilişkili olanlar gibi, daha yüksek çevresel ödünleşimlerle ilişkili olmasıdır.

Altı tür yeşil enerjiye (güneş, rüzgâr, jeotermal, biyogaz, uygun biyokütle ve düşük etkili hidroelektrik) ek olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak büyük hidroelektrik ve katı atıklar verilebilir.

Yeşil Enerji Kaynakları Nelerdir ve Arasında Hangisi Daha Verimlidir?

Yeşil enerji kaynakları olarak tanımlanan altı enerji çeşidine gelince, her biri faydaları ve kullanım oranları bakımından benzersizdir.

Güneş Enerjisi

Bu enerji türü, güneş ışınlarından gelen radyasyonu kullanan özel güneş panelleri (bu en yaygın yöntemdir) veya aynalar kullanılarak güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürür. Kendi dünya dostu enerjinizi üretmek istiyorsanız, güneş panelleri kurmak bu hedefe ulaşmanın ve bu süreçte elektrik faturalarından tasarruf etmenin en popüler yollarından biridir.

Rüzgâr Enerjisi

Rüzgar enerjisi, rüzgarın kinetik enerjisini elektriğe dönüştüren, türbin grupları olan rüzgar çiftlikleri tarafından üretilir. Mülkünüze bir rüzgar türbini kurmak mümkün olsa da konut rüzgar enerjisi, kurulum için belirli koşulların karşılanmasını gerektirir ve yalnızca belirli durumlarda iyi bir yatırımdır.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi bitki ve hayvan kaynaklarından yaratılır; gübre, odun ve odun yan ürünleri ve tarımsal ürün atıklarını düşünün. Güç üretmek için bu malzemeler doğrudan yakılabilir veya farklı gaz veya sıvı bazlı yakıtların yapımında kullanılabilir.

Biyogaz Enerjisi

Biyogaz, belirli biyokütlelerin (özellikle çöp sahası atıkları, kanalizasyon ve hayvan gübresi) ayrışmasından elde edilir. Bu sürecin yan ürünü hem doğal gazın ana bileşeni olan metan hem de karbondioksit açısından zengindir ve ham halde yakıt olarak yakılabilir. Ek olarak biyogaz, doğal gaz yerine kullanılmasına izin veren işlemlere de tabi tutulabilir.

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, dünyanın ürettiği ısı enerjisini tanımlamak için kullanılan yeşil enerji kaynakları arasındadır. Güç, yeraltında değişen derinliklerde bulunan (doğal olarak oluşan veya insan yapımı) sıcak su rezervuarları tarafından üretilir.

Hidroelektrik

Bu enerji kaynağı, güç üretmek için suyun hareket etmesine dayanır. Akan bir su kaynağının yakınında yaşıyorsanız, evde bir mikro hidroelektrik sistemi oluşturmak mümkündür.

Verimlilik açısından hangi yeşil enerji kaynağının en iyi olduğu sorusunun cevabı şudur: Rüzgar. Kısmen işletme ve bakım maliyetleri, yakıt maliyetleri ve çevresel etki düzeyi sayesinde rüzgar bazlı enerji, sürekli olarak en yüksek verimlilik derecelerini elde eder.

Tavsiye Makale: Bor Madeni Nedir?

Yeşil Enerjinin Faydaları

Yeşil enerjiye geçiş, çevresel faydaların ötesine geçen etkilere sahiptir. Yeşil enerjiye güvenmek, karbon emisyonlarını azaltmanın ve gezegene daha fazla zarar gelmesini engellemenin yanı sıra şunları da sağlayabilir:

  • Yeni işler yaratın. Dünya Kaynakları Enstitüsü, yenilenebilir enerji teknolojilerinin 2035 yılına kadar 5,7 milyona kadar yeni iş yaratılmasından sorumlu olabileceğini öngörüyor.
  • Halk sağlığını iyileştirin. Harvard’ın Temiz Enerji Vadeli İşlemleri projesinden bir rapor, fosil yakıtlarla ilişkili hava kirleticilerindeki azalmanın yüz binlerce hayat kurtarabileceğini tahmin ediyor.
  • Enerji fiyatlarını istikrara kavuşturun. Fosil yakıt fiyatları herkesin bildiği gibi istikrarsız olsa da yenilenebilir enerji kaynakları güvenilirdir ve az çok öngörülebilirdir.

Yeşil Enerjinin Maliyeti Nedir?

Kesin maliyetler her yeşil enerji kaynağı için farklılık gösterse de (ve zaman içinde dalgalanma eğiliminde olsa da), genel eğilim yeşil enerji fiyatlarının yıldan yıla düşmesi yönündedir. Örneğin 2021’de hem güneş hem de kara rüzgarının maliyeti sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 13 düştü. Dahası, her iki enerji türü de fosil yakıt bazlı muadillerinden sürekli olarak daha ucuzdur.

Ancak bu eğilimin devam etmesi bekleniyor mu? Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yakın zamanda bazı yenilenebilir kaynaklarda maliyet artışı gözlemlese de kuruluş aynı zamanda bu artışların kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt fiyatlarındaki artışlardan daha hızlı gerçekleştiğini ve böylece yenilenebilir enerjinin genel rekabet gücünün arttığını belirtiyor.

Yeşil Enerji Kaynakları ve Fosil Yakıtlar

Pek çok çevresel ve ekonomik faydasına rağmen soru hala ortada: Yeşil enerji, fosil yakıtların yerini alabilir mi? Kömür, petrol ve doğal gaz gibi geleneksel yakıt kaynaklarına bağımlılık çok fazla iken, Avrupa nüfusunun yüzde 69’u yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Dahası, Stanford Üniversitesi’nin 2022 yılında yaptığı bir araştırma, dünya çapındaki rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji üretimini fosil yakıtları gereksiz kılacak bir düzeye çıkarmanın tahmini olarak 61,5 trilyon dolara mal olacağını ve ülkelerin bu maliyetleri kabaca 5 yılda telafi edeceğini öne sürüyor.

Fosil yakıtlardan bu kadar büyük ölçekte vazgeçme ihtimali şimdilik düşük olsa da büyüyen yenilenebilir enerji sektörü, daha çevre dostu bir geleceğin mümkün olduğunu gösteriyor.

 

Kategori: