Göz kusurları arasında en çok bilinen ve duyulan sorunlar miyop ile astigmat oluyor. Bu noktada insanlar da bu iki sorunu sıklıkla araştırıyor. Miyop ve astigmat nedir araması sıklıkla yapılıyor.

Miyop Nedir?

Miyop ve astigmat nedir sorusunun ilk kısmı tabii ki miyop oluyor. Miyop gözün yapısındaki bozukluktan kaynaklanan bir hastalıktır. Gözün yapısının normalden uzun olması bu soruna yol açar. Miyop olan kişiler uzağı net olarak göremezler. Bu soruna sahip olan kişilerin retinasına doğru olarak ışık gelmez. Normalde gözümüze gelen ışıkların retinanın üstüne düşmesi gerekir. Miyop olan kişilerde ise gelen ışıklar retinanın önünde kalmaktadır.

Bu soruna sahip olan kişiler, yukarıda da belirttiğimiz gibi uzağı net olarak göremezler. Uzakta yer alan bir yazıyı okumakta veya bir işareti görmekte zorlanırlar. Uzaktan gelen bir kişinin yüzünü de net olarak seçemezler. Miyop olan kişilerde yakın ilgili hiçbir problem olmamaktadır. Yakındaki yazılara net bir şekilde görebilirler.

Bu sorun ortalama olarak 7 ila 10 yaş arasında ortaya çıkmaya başlar. Sonrasında da yetişkinlik sürecine kadar artarak devam eder.

Miyobun Belirtileri Nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sorun 7 ila 10 yaş arasında ortaya çıkmaya başlar. Ortaya çıkmaya başladığında aşağıdaki belirtileri gösterir.

  • Uzakta yer alan cisimleri ve yazıları net olarak görememe. Özellikle çocuklarda tahtayı net olarak görememe.
  • Uzun süre uzakta yer alan bir noktaya odaklandığında göz ve baş ağrısı olması.
  • Araç kullanan kişilerde uzaktaki trafik levhalarını tam olarak görememe ve önündeki araçları tam olarak ayırt edememe. Özellikle geceleri bu sorunun artması.
  • Uzak bir noktaya bakarken gözlerin kısılması. Gazete veya dergi gibi nesneleri okurken kendini yakınlaştırma isteği.
  • Özellikle çocuklarda bu noktada televizyon veya benzeri cihazlara daha yakın oturma eğilimi vardır. Çocuğunuz televizyon izlerken, televizyona yaklaşma ihtiyacı duyuyorsa göz doktoruna götürmenizde fayda vardır.

Miyopta dereceler

Miyop hafif miyobi, orta miyobi ve yüksek miyobi olarak 3 sınıfa ayrılır. Gözündeki miyop derecesi 3 dereceden az olan hastalara hafif miyop denilir. Gözündeki miyop derecesi 3 ile 6 arasında olan hastalar orta seviye miyop olarak adlandırılmaktadır. Dereceden daha yüksek oranda bir sorun hastalar ise yüksek miyobi olarak adlandırılır.

Miyop Kendiliğinden Geçer Mi?

Miyop gençlik çağlarında başlayıp 18 yaşına kadar ilerleyen bir hastalıktır. 18 yaşından sonra genellikle ilerleme görülmez. Fakat sürekli cep telefonu kullanımı veya yakın mesafeye odaklanma sonucunda ilerleme kaydedebilir. Bu sorun ortaya çıktıktan sonra kendi kendini bir iyileşme sağlamaz. Miyop sorununun kendinden geç mümkün değildir.

Miyop Tedavisi

Temelde kullanılan 2 çeşit tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan birisi tabii ki gözlük kullanmaktadır. İkinci yol ise lazer ameliyatı olmaktır. Eğer gözlük kullanmak istemiyorsanız fakat ameliyat olmaya da korkuyorsanız lenste tercih edebilirsiniz.

Bu noktada gözlük kullanmak ve lens kullanmak hastalığı iyileştirici bir etki göstermez. Sadece sizin daha iyi görmenizi ve miyobun ilerlemesini durdurur. Hastalığın tamamen ortadan kalkması için tek çözüm yolu ameliyattır.

Astigmat Nedir?

Gözümüzün en önünde bulunan katman kornea olarak isimlendirilmektedir. Astigmat hastalığında bu korneanın yapısı doğuştan bozulmaktadır. Astigmat hastaları hem yakını hem de uzağı bulanık olarak görürler. Miyop ve astigmat nedir? Sorusunun astigmat kısmı da en kısa bu şekilde özetlenebilir.

Astigmat doğuştan oluşan bir sorundur. Zaman içerisinde daha ileriye gitmez. Bu noktada baştaki derecenizde büyük bir değişim olmaz. Halk arasında bilinen televizyona yakından bakmak veya zayıf ışıkta kitap okumaya çalışmak gibi etmenler astigmatı etkilemez.

Astigmatın Belirtileri Nelerdir?

Astigmat belirtileri de birçok noktada miyoba benzer. Temel olarak belirtiler aşağıdaki gibidir.

  • Uzağı veya yakını görmede sorun yaşama ve bulanık görme.
  • Özellikle loş ışıklı ortamlarda tamamen bulanık görme ve net görememe.
  • Gece araç sürüşü yaparken tabelaları okuyamama ve araçları tam olarak ayırt edememe.
  • Çocuklarda tahtayı görememe ve televizyona daha yakından bakma isteği oluşması.
  • Uzun süre bir yere odaklanmaktan sonra göz ağrısı ve baş ağrısı yaşama.

Astigmatın özellikle çocuklarda tespit edilmesi kolaydır. Çocuklarda astigmat olup olmadığını gözlemlemek için bebeklik döneminde birçok test yapılır. Bunun yanında okula başladıktan sonra da astigmat kendisini belli edecektir. Çocuk özellikle tahtayı görmede sorun yaşayacaktır. Yine okul öncesi dönemde yer alan çocuklardaki en büyük belirti de televizyona yakından bakmak istemesidir.

Astigmat Kendiliğinden Geçer Mi?

Astigmat, başta da belirttiğimiz gibi doğuştan gelen bir hastalıktır. Gözün kornea katmanında bir sorun oluşmasından kaynaklanır. Bu sorunun kendiliğinden geçmesi mümkün değildir. Bu noktada mutlaka tedavi olunması veya gözlük kullanılması gerekir. Astigmat kendiliğinden geçmese de zamanla ilerleyen bir hastalıkta değildir.

Astigmat Tedavisi

Astigmat tedavisi de miyoba benzer şekilde yapılmaktadır. Bu noktada gözlük kullanmak, lens kullanmak veya lazer ameliyatı olmak gerekir. Gözlük ve lens miyopta da olduğu gibi bunda da sadece görme sorununu geçirmeyi amaçlar. Gözlük ve lens hiçbir şekilde sorunu tedavi etmez. Bu noktada sorunu tamamen ortadan kalkmasını istiyorsanız, lazer ameliyatı olmanız gerekir. Lazer operasyonlardan sonra bile tamamen iyileşme olmamaktadır. Ameliyat olan 100 kişiden 95’i lens veya gözlük takmaya gerek kalmadan yaşamını sürdürür. 5 kişinin ise gözlük veya lens takvimi devam etmesi gerekir.

Kategori: